მისია

მისია

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯის Natali Academy მისიაა, მოამზადოს საერთაშორისო სტანდარტებისა და თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისისილამაზის ინდუსტრიის კვალიფიციური  და კონკურენტუნარიანი სპეციალიტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის მომსახურების/სერვისის შეთავაზებას.

აკადემიის ხედვაა

შექმნას ერთიანი  საგანმანათლებლო და საწარმოო გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს პიროვნების პროფესიულ და ინდივიდუალურ განვითარებას, შესთავაზებს ესთეტიკური ინდუსტრიის მომხმარებელსა და სპეციალისტებს მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო მომსახურებას სწავლების ყველა ეტაპზე და ხელმისაწვდომს გახდის ესთეტიკურ მომსახურებას საზოგადოების ყველა ფენისთვის.

ჩვენი  ღირებულებებია:

  • ხარისხზე ორიენტირებულობა;
  • მომხმარებელზე ორიენტირებულობა;
  • განვითარებაზე ორიენტირებულობა;
  • გუნდურობა;
  • პროფესიონალიზმი.

© 2014-2015, Natali Academy