პროფესიული პროგრამები

2019 წლის შემოდგომიდან აკადემია ახორციელებს სილამაზის მომსახურების სფეროს ჩარჩო დოკუმენტის ყველა კონცენტრაციის პროგრამას, რომელბზეც დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება.

პირებს რომელბსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია, პროფესიული პროგრამაზე დაშვების დამატებითი წინაპირობაა ქართული ენის მოდულის გავლა, რომლის მოცულობაც 15 კრედიტია. მხოლოდ მოდულის „ქართული ენა“ სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში აქვს პირს უფლება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამზე განაგრძოს სწავლა.

NATALI ACADEMY შესაძლებლობას გაძლევთ ამ სფეროში მოღვაწე უკვე გამოცდილ პროფესიონალებსა და ახალბედებს, არაფორმალური განათლების აღიარების გზით, დაადასტუროთ საკუთარი პროფესიონალიზმი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დოკუმენტებით, რომელბიც ლეგიტიმური იქნება როგორც ქვეყნის ფარგლებში, ისე მის გარეთ.

პროფესიული სტანდარტების და სილამაზის მომსახურების სფეროს ჩარჩო დოკუმენტი იხ.  http://vet.ge/

 

პროგრამები:/files/files/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf

 ვიზაჟისტი

 ქალისა და მამაკაცის სტილისტი

 სპა და კოსმეტოლოგია

 ფრჩხილის მომსახურება


პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

ბრძანება არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მინიჭების შესახებ

© 2014-2015, Natali Academy