სიახლეები
10 ოქტ. '18 | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა

    სოციალური მომსახურების სააგენტო სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ახალ ეტაპი დაიწყო.  მსურველთა ჩართვისათვის სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია 8 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება.  პროფესიული საგანმანათლებლო  დაწესებულებები შერჩეულია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. მეორე ეტაპში ჩართულია 33 დაწესებულება, მათ შორის NATALI AVADEMY. ამ ეტაპზე განხორციელდება 17 მოთხოვნად პროფესიის შესაბამისი პროგრამები.

    პროგრამასი ჩართა სეუძლია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს 16 წლიდა, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა - www.worknet.gov.ge-ზე 

     NATALI AVADEMY მსენელებს პროგრამის ფარგლებში სთავაზობს ქალის სტილისტისა და მამაკაცის სტილისტი მოკლევადიან პროგრამებს. სასწავლო პროცესი 15 ოქტომბრიდან დაიწყება.

    http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=99&info_id=2071

© 2014-2015, Natali Academy