სიახლეები
11 სექ. '18 | პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანსიის შესახებ

  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი  NATALI ACADEMY აცხადებს პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანსიებს შემდეგი სასწავლო კურსების/მოდულებისთვის:

   

  1. ქართული ენა - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ფილოლოგის ბაკალავრის ხარისხი ან/და ენის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტი, სასურველია სწავლების გამოცდილება;
  2. ინგლისური ენა - 1 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ფილოლოგის ბაკალავრის ხარისხი ან/და ენის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტი, სასურველია სწავლების გამოცდილება;
  3. რუსული ენა - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ფილოლოგის ბაკალავრის ხარისხი ან/და ენის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტი, სასურველია სწავლების გამოცდილება;
  4. ესპანური ენა - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ფილოლოგის ბაკალავრის ხარისხი ან/და ენის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტი, სასურველია სწავლების გამოცდილება;
  5. იტალიური ენა - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ფილოლოგის ბაკალავრის ხარისხი ან/და ენის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტი, სასურველია სწავლების გამოცდილება;
  6. გერმანული ენა - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ფილოლოგის ბაკალავრის ხარისხი ან/და ენის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტი, სასურველია სწავლების გამოცდილება;
  7. მეწარმეობა - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი ან/და წარმატებული მეწარმის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილება;
  8. სამოქალაქო განათლება - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: სამართალმცოდნის ბაკალავრის ხარისხი ან სამოქალაქო განათლების სწავლების არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  9. ინფორმაციული ტექნოლოგია - 1 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაკალავრის ხარისხი ან პროფესიული კვალიფიკაცია. სასურველია სწავლების გამოცდილებით;
  10. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - 1 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრი
  11. მარკეტინგი - 2 ადგილი, - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი ან/და მარკეტოლოგის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება;
  12. პირველადი გადაუდებელი დახმარება - 1 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა:  უმაღლესი სამედიცინო განათლება ან პრაქტიკოს მედდის პროფესიული კვალიფიკაცია; სასურველია სწავლების გამოცდილებით;
  13. ანატომია - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: უმაღლესი სამედიცინო განათლება
  14. მასაჟი - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა:  უმაღლესი სამედიცინო განათლება ან/და მასაჟისტის 3 წლიანი გამოცდილება;
  15. სპეციალური ხატვა - 1 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა:  ხელოვნების (ფერწერა/გრაფიკა) მიმართულების უმაღლესი ან/და პროფესიული განათლება;
  16. თმის შეჭრის ტექნოლოგია და ვარცხნილობები- 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: პროფესიული კვალიფიკაცია ან/და არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. სასურველია სწავლების გამოცდილებით.
  17. კოლორისტიკა/ფერმცოდნეობა - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: პროფესიული კვალიფიკაცია ან/და არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. სასურველია სწავლების გამოცდილებით.
  18. ფრჩხილის დამუშავების ტექნოლოგია - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: პროფესიული კვალიფიკაცია ან/და არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. სასურველია სწავლების გამოცდილებით.
  19. კანის მოვლა და სპა პროცედურები/კოსმეტოლოგია - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: პროფესიული კვალიფიკაცია ან/და არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. სასურველია სწავლების გამოცდილებით.
  20. სილამაზის სპა თერაპია - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: პროფესიული კვალიფიკაცია ან/და არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. სასურველია სწავლების გამოცდილებით.
  21. ვიზაჟი - 2 ადგილი - საკვალიფიკაციო მოთხოვნა: პროფესიული კვალიფიკაცია ან/და არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. სასურველია სწავლების გამოცდილებით.

   

   

  დაინტერესებულ პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

  განცხადება, პირადობის მოწმობა ან/და ასლი, კვალიფიკაციის ან/და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი. სილამაზის მომსახურების დარგის სპეციალისტებმა დამატებით უნდა წარმოადგინონ შესრულებული ნამუშევრების ამსახველი მასალა/პორტფოლიო.

   

  დამატებითი კითხვებისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე:

   

  599 43 58 81

  577 50 70 23

  მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ/67

© 2014-2015, Natali Academy