სიახლეები
14 ივნ. '19 | 14 ივნისს ჩატარდა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის- " ქალის სტილისტი"( შეჭრა-დავარცხნა) და “მამაკაცის სტილისტი“ დასკვნითი გამოცდა,

    14 ივნისს ჩატარდა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის- " ქალის სტილისტი"( შეჭრა-დავარცხნა) და “მამაკაცის სტილისტი“ დასკვნითი გამოცდა,  პროგრამის მონაწილეებმა გამოცდაზე ქალისა და მამაკაცის თმის შეჭრა/ დავარცხნა შეასრულეს. გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდგომ მონაწილეებს გადაეცათ პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. აკადემია წინსვლას და მუდმივ განვითარებას უსურვებს თავის კურსამთავრებულებს.

© 2014-2015, Natali Academy