სიახლეები
30 დეკ. '14

19 დეკ. '14

19 დეკ. '14

08 დეკ. '14

30 ოქტ. '14

07 ოქტ. '14

03 ოქტ. '14

08 იან. '14

01 იან. '70
4-8 მაისს გაიმართა „MERCEDES BENZ FASHION WEEK 2017“,რომლის ოფიციალური პარტნიორი ტრადიციულად NATALI GROUP-ია.

01 იან. '70
2017 წლის 9-10მაისს NATALI GROUP-ისა და Natali academy-ის ორგანიზებით ჩატარდა სემინარი-მასტერკლასი კოლორისტიკასა და სტილისტიკაში.

01 იან. '70
2017წლის 17 მაისს, სტილისტის მესამე საფეხურის პროფესიული პრაგრამის სტუდენტების, საწარმოო პრაქტიკის დასკვნითი გამოცდა გაიმართა, რომლის შედეგებიც პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების საფუძველია.

01 იან. '70
4-8 მაისს გაიმართა „MERCEDES BENZ FASHION WEEK 2017“,რომლის ოფიციალური პარტნიორი ტრადიციულად NATALI GROUP-ია.

01 იან. '70
4-8 მაისს გაიმართა „MERCEDES BENZ FASHION WEEK 2017“,რომლის ოფიციალური პარტნიორი ტრადიციულად NATALI GROUP-ია.

01 იან. '70
2017 წლის 4-8 მაისს გაიმართა „MERCEDES BENZ FASHION WEEK 2017“,რომლის ოფიციალური პარტნიორი ტრადიციულად NATALI GROUP-ია.

01 იან. '70
„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაზე“ რეგისტრაცია დაიწყო. Natali Academy-მ, საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ბენეფიციართა ერთი ჯგუფი უკვე მოამზადა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ პროგრამის განხორციელების მეორე ეტაპი იწყება. აკადემია კვლავ აგრძელებს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაში“ მონაწილეობას და მსურველების ქალის სტილისტის პროფილით მომზადებას.


...123456

© 2014-2015, Natali Academy