მისია

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy მისიაა მოამზადოს საერთაშორისო სტანდარტებისა და თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიციური, კომპეტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის მომსახურების/სერვისის შეთავაზებას. 

 

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი Natali academy მთავარი ორიენტირია და ღირებულებებია : 

  • ხარისხიანი განათლება 
  • კომპეტენტურობა 
  • პროფესიონალიზმი 

© 2014-2015, Natali Academy