ფოტო-გალერეა
სტილისტის მესამე საფეხურის პროფესიული პრაგრამის სტუდენტების, საწარმოო პრაქტიკის დასკვნითი გამოცდა

» არქივი

© 2014-2015, Natali Academy