სასერტიფიკატო პროგრამები
წამწამების დაგრძელება

    კურსის ხანგრძლივობა: 7 გაკვეთილი (სალექციო დრო 3 საათი) .

    ღირებულება: 2200 ლარი.

    კურსის შესახებ: 
    წამწამების დაგრძელების კურსი მოიცავს საბაზო კურსს, რომლის ღირებულებაა 1200 ლარი, და ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების კურსს, რომლის ღირებულებაა 1000 ლარი. წამწამების დაგრძელება შეისწავლება სხვადასხვა ტექნოლოგიით (ღეროვანი, კონებით, 2D, 3D) პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კომპონენტს.

     

© 2014-2015, Natali Academy