სასერტიფიკატო კურსები
კოლორისტიკა

  სრული კურსი - 1 თვე

  მეცადინეობები მიმდინარეობს კვირაში 3 დღე.

  სასწავლო პროგრამა:

  • კოლორისტიკის ძირითადი პრინციპები; 
  • ფერის მრავალფეროვნება;
  • ფერთა ჯგუფები; 
  • ფერთა დახასიათება;
  • ფერი;
  • ფერთა სახელები;
  • ფერთა გამა;
  • გრადაცია;
  • ფერების სისტემატიზაცია ოსვალდის „ვარსკვლავის“ მიხედვით;
  • თმა, თმის სტრუქტურა და აგებულება.
  • თმის შემადგენლობა: კუტიკულა, მედულა, კორტექსი;
  • თმის აგებულება: პროტეინები,  წყალი, პიგმენტები, მინერალები, ლიპიდები, ვიტამინები, კარბოჰიდრატები;
  • ფერის თეორია;
  • თმის ბუნებრივი პიგმენტი;
  • თმის საღებავები, პერმანენტული და ნახევრად პერმანენტული შეღებვა;
  • შეღებვის მარტივი მეთოდები;
  • შეღებვის ტექნოლოგიები და გარანტირებული შედეგები;
  • თმის გაღიავება;  
  • თმის ტონირება;
  • მელირება.

  ფასი: 1200 ლარი 

© 2014-2015, Natali Academy