სასერტიფიკატო კურსები
კვალიფიკაციის ამაღლება თმის სტილისტიკაში

  ხანგრძლივობა:

  სემინარის მიმდინარეობა: 3 კვირა
  გაკვეთილის ხანგრძლივობა: საამი საათი

  სასწავლო პროგრამა:

  კოლორისტიკა:

  • ფრამესი 2001 – ფერთა გამა;
  • ფერის კორექცია;
  • ბლონდირება;
  • კრეატიული შეღებვა;
  • კრეატიული მელირება;

  სტილისტიკა:

  • ახალი ტექნიკა შეჭრებში;
  • ახალი ვარცხნილობები;
  • სტაილინგების გამოყენება;
  • 2015/16 წლის ტენდენციები;

  კურსის ღირებულება: 900 ლარი

   

© 2014-2015, Natali Academy