სასერტიფიკატო კურსები
ფრჩხილების დაგრძელება clarissa nails - აკრილის ან გელის მეთოდით

  კურსის ხანგრძლივობა:  3 კვირა

  აკრილი - თეორიული მასალა: 

  • ტიპსებზე ფრჩხილების დაგრძელების ტექნოლოგია აკრილის მეთოდით;
  • სტერილიზაცია, დეზინფექცია, პროდუქციის გაცნობა;
  • ფრჩხილის აგებულება , პრობლემური ფრჩხილები, გაქლიბვის ტექნოლოგია, ფრჩხილის დაგრძელების ტექნიკა;
  • ნატურელი, ფრენჩი აკრილზე, ლაკის დიზაინი;


  პირველი ორი გაკვეთილი თეორია .

  დარჩენილი 
  გაკვეთილები  პრაქტიკა მოდელებზე ჩვენს პროდუქციაზე CLARISSA NAILS.

  სწავლის კურსის დასრულებისას ბარდება გამოცდა.

  კურსის ღირებულება: 1700 ლარი

   

  კურსის ხანგრძლივობა:  3 კვირა

  გელი - თეორიული მასალა: 

  • ტიპსებზე ფრჩხილების დაგრძელების ტექნოლოგია გელის მეთოდით;
  • სტერილიზაცია, დეზინფექცია, პროდუქციის გაცნობა;
  • ფრჩხილის აგებულება , პრობლემური ფრჩხილები, გაქლიბვის ტექნოლოგია, ფრჩხილის დაგრძელების ტექნიკა;
  • ნატურელი, ფრენჩი აკრილზე, ლაკის დიზაინი;
  • ორი სახის ფრენჩის მეთოდი.


  პირველი ორი გაკვეთილი თეორია 

  დარჩენილი  გაკვეთილები პრაქტიკა მოდელებზე პროდუქციაზე CLARISSA NAILS

  სწავლის კურსის დასრულებისას ბარდება გამოცდა

  კურსის ღირებულება: 1700 ლარი

   

   

© 2014-2015, Natali Academy